.::qυєєη::.

تنهاترين تنها

بعضی روزا همه ی دنیا فقط مال توئه..

آبی تر از آنم که بیرنگ بمیرم از شیشه نبودم که با سنگ بمیرم من امده بودم که تا مرز رسیدن همراه تو فرسنگ به فرسنگ بمیرم تقصیر کسی نیست که این گونه غریبم شاید که خدا خواست که دلتنگ بمیرم
}{ }{}{tanha}{ }{}{
وباز امشب به مثال هرشبم دیوانه ام

دیوانه تو

با نبودنت با حس نکردنت

وبا رویاهای تلخی که دارم

باز خواهم ساخت

گریه خواهم کرد اما خودم را نخوام باخت

هیچ راهی وجود ندارد پس تورا فقط از خدایم می طلبم

رسیدن به تو اولین وآخرین آرزوی من است

}{ }{}{tanha}{ }{}{
عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز... 

 

بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم می کند..

}{ }{}{tanha}{ }{}{
عشقت را پنهان میکنی که مردانگیت خدشه دار نشود.....!

}{ }{}{tanha}{ }{}{
من هفته ی دوم مرداد 1391 وبلاگمو ساختم  

نه اینکه من ساختم نه رفیق قدیمی دنیای مجازی واسم ساخت (وهاب یادته) 

من به کمکت اومدم  و نوشتم از همه چی نوشتم  

دوستای وبلاگی زیادی پیدا کردم  که یا هستن یا رفتن 

البته الان دیگه هیچکدوم نیستن نه سراغی دیگه ازم میگیرن 

و نه من اون دوست با معرفت قدیمم که سراغشون برم 

ادمای زیادی رفتن که داداش شدن همقدم شدن رفیق شدن  

و اما 

یکیشون بابام شد  

سعید یادته ما اسفند باهم اشنا شدیم  

من داشتم میگشتم تو وبلاگا که رسیدم به وبلاگت به نوشته هات 

گفتم چه این نویسنده باحال و شاده واست پیام گذاشتم و تو جوابمو دادی  

اسفند 1392 و بعد یه مدت رفاقت و دوستی و همقدم بودن شدی بابام 

بابایی البته بزرگترمی یه چند سال بابایی دیگه :) عاشقتما  

یه دوستی داشتم همشهری من بود اسمش صادق بود اهل سیاست و خبر  

بچه خوبی بود ولی خب یهو بی معرفت شد اشکال نداره سرش شلوغ بود 

علی عزیز بودی واسم هنوزم عزیزی رفیق بامعرفتم داداش مهربونم  

خیلی مردی داداشم گرچه یهو تنهام گذاشتی ولی تو مرد بودنت تو این 

دنیای نامردی شک ندارم  

در اخر  دلم خواس یادی کنم از میثم ... 

دلم یهو دوست داشت از ادمای زندگیش که همه مجازین بگه 

بیادتونم  

بابا تو هنوز هستی هنوز بعد دوسال تنها آدم زندگی منی  

خیلی دوست دارم 

همین...

}{ }{}{tanha}{ }{}{
" قرار می خواهـــم "


}{ }{}{tanha}{ }{}{
این زمستان هم بیادت میمانم....

}{ }{}{tanha}{ }{}{
دلتنگم..........

}{ }{}{tanha}{ }{}{
سنگ صبورم همیشه باش...

}{ }{}{tanha}{ }{}{
حرفایی تو دلم مونده که نمی تونم بگم...

}{ }{}{tanha}{ }{}{